Tin Dũng Tiến


Tiến độ công trình Celadon City cập nhật đến Tháng 07/2016

Tiến độ công trình Celadon City cập nhật đến Tháng 07/2016

Mùa hè xanh 2016 của Đại Học HUTECH

Tham gia cùng chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2016 do Trường Đại Học Công Nghệ HUTECH

Lễ cất nóc khối 15C - Trung tâm đào tạo công nghệ cao HUTECH

Ngày 22/06/2016, DTC cùng Đại Học HUTECH đã tổ chức lễ cất nóc cho tòa nhà Khối 15C - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH

Support Online

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: