Tiến độ công trình Celadon City cập nhật đến Tháng 07/2016


Tiến độ công trình Celadon City cập nhật đến Tháng 07/2016, một số hình ảnh thi công tại công trình

 

Công tác xây tô các căn hộ đã gần hoàn tất

Toàn bộ công trường đang bước vào giai đoạn ốp lát và sơn trát tường

Công trình đang dần đi vào giai đoạn thi công cuối cùng

 

 

Tin tức khác

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: