TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH


Chủ đầu tư: CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH
Diện tích xây dựng: 41.000 m2
Hạng mục thi công: Móng, hầm và phần thân 02 khối nhà 15C và 15B
Khởi công: 16/03/2015
Hoàn thành:

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: