TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HUTECH


Chủ đầu tư: CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH
Diện tích xây dựng:  8.900 m2
Hạng mục thi công: 17 tầng lầu
Khởi công: 10/2012
Hoàn thành: 08/2013

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: