CAO ỐC VĂN PHÒNG & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON PARAGON


Chủ đầu tư: Công ty Kim Cương
Địa chỉ: 03 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7,
Diện tích xây dựng: 40.000 m2
Hạng mục thi công: Cọc khoan nhồi, cọc barrett
Khởi công: 11/2005
Hoàn thành: 03/2006

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: