BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC MỚI


Chủ đầu tư: Đại Học Y Dược Tp.HCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàn, Quân 5, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 47.160 m2
Hạng mục thi công: Đài móng, 2 tầng hầm
Khởi công: 09/2006
Hoàn thành: 05/2007

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: