CENTEC TOWER


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sao Phương Nam
Địa chỉ: 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 28.000 m2
Hạng mục thi công: Đài móng, 3 tầng hầm
Khởi công:  05/2007
Hoàn thành: 12/2007

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: