MINH LONG TOWER


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Đạt
Địa chỉ: 17 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 4.900 m2
Hạng mục thi công: Đài móng, 3 tầng hầm
Khởi công: 01/2008
Hoàn thành: 12/2008

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: