THE VISTA


Chủ đầu tư: Công ty Capitaland - Vista
Diện tích xây dựng: 23.000 m2
Hạng mục thi công: Đài móng Block 1, 2 & 6
Khởi công: 08/2008
Hoàn thành: 12/2008

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: