TIMES SQUARE


Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam
Địa chỉ: 22 – 23 Nguyễn Huệ & 57 – 69 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 88.641 m2
Hạng mục thi công:  Đài móng, 3 tầng hầm.
Khởi công: 12/2008
Hoàn thành: 10/2009

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: