Công trình Nhà máy KINGWOOD - Lê Gia Phúc


- Hạng mục thi công: Thi công lắp dựng Tấm tường Fortek Acotec

- Khối lượng: 7.500 m2

- Thời gian thi công: 45 ngày

- Địa chỉ:  KCN Tân Bình - Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

- Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: