Nhà xưởng Phú Đỉnh - Becamex


 • Nhà xưởng Phú Đỉnh - Giai đoạn II

  - 06 nhà xưởng

  - Khối lượng: 11.000 m2 tường

  - Thời gian thi công: 02 tháng

  + Địa điểm: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

  + Nhà thầu chính: Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: