The Western Capital


Chủ đầu tư: CTY TNHH Quản Lý BĐS Hoàng Phúc
Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM
Diện tích xây dựng:  18.486 m2
Hạng mục thi công: Thi công khoan cọc nhồi và thử tải
Khởi công: 01/2017
Hoàn thành: 07/2017

 

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: