TỔ HỢP DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SỐ 2 HỒNG HÀ


Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hà Đô 1
Địa chỉ: 02 Hồng Hà, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 10.200 m2
Hạng mục thi công: Thi công phần móng tầng hầm
Khởi công: 21/03/2015
Hoàn thành:

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: