TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG VIETBANK


Chủ đầu tư: VIETBANK
Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Diện tích xây dựng: 13.400 m2
Hạng mục thi công: Đài móng, 3 tầng hầm, 18 tầng lầu.
Khởi công: 11/2012
Hoàn thành: 01/2015

 

Phone:

+84 8 6296 2798

Newsletter: